חוסך 35 שנה ויש לך 70% פנסיה
צבורה בקרן הותיקה?

למה עליך לשים לב?

דן ארז – יועץ פנסיוני מורשה*

כידוע, חלו שינויים רבים בתקנון קרנות הפנסיה הוותיקות, ועתה לכולן יש תקנון אחד, הנקרא “התקנון האחיד”. תקנון זה, כשמו כן הוא, אחיד וחל כל עמיתי כל הקרנות הוותיקות. 

הקרנות עצמן מאוגדות תחת "עמיתים" 

במשך שנים ידע כל עמית בקרן כי גם אם היגיע לצבירה מירבית של זכויות – דהיינו 70% לאחר 35 שנות ותק, לא יכול היה להקפיא את זכויותיו בקרן. הסיבה הייתה נעוצה ברעיון הקולקטיב. כפי שעמית אחד עשוי לקבל קיצבה מוקדמת בגין מוות ונכות (פנסיית שארים ופנסיית מחלה) כך עמית אחר “תורם” בתקופה עודפת למען הקופה הקולקטיבית. 

אלא, שעתה שונה ההסדר והמועד בו רשאי עמית לבחון את המשך חברותו בקרן הינו בעת שחסך 35 שנים, צבר 70% ועדיין לא היגיע לגיל הפרישה על פי חוק. 

עמית בקרן, אשר השלים את התקופה האמורה, לא יצבור יותר אחוזים לפנסיה ולכן קיים פיתוי לא קטן להקפיא את החברות וההפקדות בקרן הפנסיה הוותיקה.  

עמיתים נוטים לחשוב (לעיתים בעידוד סוכני ביטוח אינטרסנטיים) כי כדאי להם לעצור את חברותם בקרן הוותיקה ולהתחיל ולחסוך בערוצי החיסכון הפנסיוני החלופיים כגון קרן פנסיה חדשה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. 

יש הבדל ממשי בין שיטות החישוב של הפנסיה בין הקרנות. 

שיטת "הממוצעים", בקרנות קג"מ ומקפת, הינה שיטה המבצעת חישוב תמידי של היחס הממוצע בין השכר במבוטח לשכר הממוצע במשק. זאת על פני כל שנות החברות, אף אם יותר מ – 35 שנות חיסכון. מאחר וסביר ששנות העבודה הבוגרות/ אחרונות, ההשתכרות גבוהה יותר מהשנים הראשונות בגילאי ה – 20, אזי 35 השנים "הטובות" הן אלו שנילקחות בחשבון. 

שיטת "3 שנים אחרונות", בשאר הקרנות {מבטחים, פועלי בנין ופועלים חקלאיים ועוד}, היא שיטה משלבת. עד לשינוי התקנות ב – 9/2003, נלקחות 3 השנים האחרונות כמייצגות ומ – 10/2003 השיטה היא שיטת הממוצעים.  

לכן, יש חשיבות רבה, לתת לנו אנשי המקצוע, לבחון את כדאיות המשכת החברות בקרן, למי שצבר 35 שנים = 70% פנסיה וגילו נמוך מגיל הפרישה הפורמלי בקרן. 

מאחר והעובד רשאי לבחור בכל קרן הפנסיה או תוכנית חלופית אחרת, להחליט בין מסלולי חסכון פנסיוניים שונים לפי טעמיו והעדפותיו, והחוק אוסר על המעסיק וארגון העובדים להתנות לעובד היכן יופקדו כספיו, אזי יכול העובד המבוטח בקרן הוותיקה, לאחר יעוץ מקצועי, להחליט על הפסקת ההפקדות בקרן הוותיקה ולעבור לכל מסלול פנסיוני אחר שיבחר. 

כך, לדוגמה, עובד שצבר 35 שנות וותק בקרן הוותיקה, וגילו נמוך מגיל הפרישה, ראוי לבחון מקצועית ובהקדם, את כדאיות המשך ההפקדה לקרן הוותיקה, לעומת הצטרפות לקרן חדשה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. 

הצטרפות בגיל המאוחר, למסלול פנסיוני שונה, לא פוגע בזכות  האלמנה בעת פטירה חו"ח, מנתק את הזכות לפנסיית נכות, לכן בהחלטה יש לערב שיקולים ביטוחיים ומצב בריאות. 

מאידך, המסלול הפנסיוני החדש, מאפשר משיכת פיצויים ופדיון תגמולים פטורים לפי זכאות. 

אנחנו כאן כדי לבדוק עבורך את הסוגייה הזו. 

השקעה קטנה יחסית בעלות הייעוץ לעומת בחינת הזכאות לחיסכון גבוה שתזכה בו מעצם השינוי. 

 מנכ"ל small_logo – שכר, פנסיה ופרישה. יועץ פנסיוני מורשה, מרצה ומרכז אקדמי של לימודי הביטוח והפנסיה, נציג ציבור בבי"ד לעבודה בת"א. ממקימי לשכת יועצי הפנסיה בישראל ויו"ר ועדת הפנסיה בלשכה, מגשר מורשה ויו"ר ועדת הביקורת של עמותת מגשרי ישראל.

dan@erez-yoatzim.co.il    טלפקס: 03-6024076