כל החישובים הדרושים לפרישה לפנסיה בקליק אחד !!!

תוכנת גמלאות נמצאת כבר בשימוש במספר רשויות מקומיות, וזכתה למחמאות רבות בפורום הנהלת מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים, איגוד מנהלי כח אדם, וחשבי שכר.