כללי
  • יועץ לפורשי מערכת הביטחון. (צה"ל, משטרה, שב"ס, מוסד ושב"כ).
  • נציג לשכת סוכני הביטוח בועדת הכספים של הכנסת בדיוניה בחוק פנסיית חובה.
  • יועץ להנהלות וליחידים בבחירת מנהלי הסדרים פנסיוניים.
  • יועץ לנושאי פנסיה ברשויות מקומיות, בפנסיה תקציבית, ופנסיה צוברת ותיקה וחדשה.
  • יועץ למערכת מרכז השלטון המקומי בנושאים הרלוונטיים באופן מזדמן.
  • מנכ"ל ובעלים של small_logo – שכר, פנסיה ופרישה, שבין היתר מפתחת תוכנות בתחום הפנסיה והפרישה.
  • מרצה במרכז האקדמי רופין ב.א. מנהלים, מכללות, המי"ל, לימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה –בר אילן, אוניברסיטה הפתוחה, טכניון.
  • מגיש חוות דעת בגירושין לחישוב הערך הכלכלי המהוון של הפנסיה של הצדדים.
פעילות ונסיון בעבודה
  • נציג ציבור (מעסיקים) בבית הדין לעבודה בתל – אביב.
  • יועץ פנסיוני מורשה.
  • יועץ לנושאי שכר, פנסיה ופרישה.
  • ממקימי לשכת יועצי פנסיה וביטוח (ע.ר.) ויו"ר ועדת הפנסיה שלה.
  • מגשר מוסמך – יו"ר ועדת הביקורת של עמותת מגשרי ישראל.
  • בעבר סוכן ביטוח חיים פעיל למעלה מ – 15 שנה.
  • יו"ר הועדה לפנסיה של לשכת סוכני הביטוח בישראל.
  • אחראי לנושאי משאבי אנוש באוניברסיטה הפתוחה מהקמתה.
  • מרצה לנושאי פנסיה וביטוח, פרישה ודיני עבודה במכללות ושלוחות אקדמיות.
השכלה
 • City University of New York   M.Sc שווק.
 • ב.א. האוניברסיטה העברית, מדעי המדינה מגמת מנהל ציבורי.
 • יועץ פנסיוני מורשה – רשיון מטעם המפקח על שוק ההון הפנסיה והחסכון באוצר.
 • דיני עבודה – המכון להכשרה משפטית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל- אביב.
 • מוסמך לגישור – מכון נאמן – הטכניון.
 • ניהול בכיר – אוניברסיטת ניו – יורק NYU   והמכון להכשרת מנהלים בנציבות שרות המדינה.