קופת גמל

באדיבות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

דו"ח שנתי למבוטח לתקופה 31.12.2010-1.1.2010